Donate SV

Stöd Voices of Peace och uppbyggande av hållbara goda relationer med det ryska folket.

Vår nya generation kan gemensamt verka för fred och frihet i alla länder på moder jord.

Den unga generationen i Sverige och Ryssland har en vision.

De sträcker sig nu ut efter varandras händer, förenade i sång – Sång för fred.

Förenande i sång, gör dem till vänner för evigt.

Sjungande vänner kommer aldrig att kriga mot varandra. De kommer att kämpa till-sammans – Kämpa för fred.

Vi måste sätta tilltro till den nya generationen och göra det möjligt för dem att uppfylla sin vision.

Share